Filtre
Lukke

Nebraskas lover for båtliv

Nebraskas lover for båtliv

Nebraskas regler og forskrifter for båtliv er mer enn juridiske forpliktelser som regulerer hvordan du ferdes på vannet. Disse lovene er de reglene alle båtførere bør prioritere for å ivareta sin egen og andres sikkerhet. Etter å ha navigert gjennom Nebraskas vannveier og fulgt de riktige lovene en stund, vil du oppdage at denne juridiske praksisen blir en selvfølge.

Denne omfattende veiledningen dekker alle Nebraskas båtlover du trenger å kjenne til når du kjører båt, fra lisenskrav og nødvendig sikkerhetsutstyr til beste praksis og praksis du bør unngå.

Viktigheten av å overholde Nebraskas båtlivslovgivning

Ved å forstå og overholde Nebraskas båtlover kan du vedlikeholde fartøyet ditt i henhold til statens retningslinjer. Det kan hjelpe deg med å unngå potensielle ulykker og kostbare bøter, og sikre at du kan seile trygt. Det gir deg også trygghet for at du følger en praksis som holder deg, passasjerene og båten din trygg og sikker.

Før du kjøper båt, bør du sette deg inn i regler, forskrifter og beste praksis, slik at du kan ta mer informerte beslutninger om hva slags utstyr båten din bør ha, hva slags utstyr som er nødvendig og hvilken bryggeløsning som passer best til dine behov.

Krav for å kjøre båt i Nebraska

Nebraskas lover har spesielle aldersbegrensninger og krav til utdanning for båtkjøring. Her er de spesifikke kravene som må oppfylles når du skal kjøre eller gå om bord i en båt i denne delstaten.

1. Aldersbegrensninger og krav til båtføreropplæring

For å kjøre motorbåt i Nebraska må man ha fylt 14 år. I tillegg kan alle barn under 13 år bare gå om bord i et fartøy hvis de har på seg en redningsvest godkjent av kystvakten. Det eneste unntaket er når de jakter på vannfugler mens båten ligger for anker.

En av de nyere båtlovene i Nebraska sier at alle motorbåtførere som er født etter 31. desember 1985, må gjennomføre et sikkerhetskurs for båtførere og ha kursbeviset med seg når de kjører båten.

2. Registrering av båt

Hvis fartøyet ditt hovedsakelig får strøm fra en mekanisk enhet, må du sannsynligvis registrere det og få et fartøynummer, selv om det finnes noen få unntak. Når båten din er registrert, får du et valideringsmerke og et nummerbevis som du må ha om bord når du bruker båten.

3. Krav til tittel

Du trenger en tittel på båten din for å få den registrert hos fylkesskattesjefen. Hvis båten din er produsert etter 1972, må den ha et gyldig Hull Identification Number (HIN), som du kan få fra Nebraska Department of Motor Vehicles (DMV). Du kan være fritatt fra kravet om registreringsnummer hvis motorbåten din ble produsert før 1972. HIN-nummeret på 12 tegn skal være synlig på styrbord eller høyre side av motoren på akterspeilet.

4. Krav til lisens og plassering

Nummerbeviset er en sertifisering som til enhver tid må være tilgjengelig for inspektører når motorbåten din er på sjøen. Disse sertifikatene er kun gyldige i tre år og utløper 31. desember det siste året. Hvis du endrer adresse, må du informere vilt- og parkkommisjonen om den nye adressen din innen 15 dager.

Du må også varsle dem innen 15 dager hvis du har overført hele eller deler av eierskapet ditt, og det påvirker retten din til å bruke motorbåten. Den samme regelen gjelder hvis du har forlatt fartøyet ditt eller det er blitt ødelagt, slik at de kan si opp nummerbeviset.

Bokstavene og tallene skal være synlige på 100 fots avstand ved hjelp av blokkfigurer som er minst 3 tommer høye og i en farge som står i kontrast til båtens farge. Den fremre halvdelen av det maskindrevne fartøyet skal også bare vise registreringsbokstaver, tall og valideringsklistremerker.

Viktige båtpraksiser du bør unngå å gjøre i Nebraska

Nebraska beskriver en rekke spesifikke praksiser og aktiviteter som bør unngås under båtliv. Her er fire av de viktigste båtaktivitetene som er i strid med Nebraskas båtlivsregler:

1. Båtkjøring i beruset tilstand

Båtkjøring i påvirket tilstand

Båtkjøring i påvirket tilstand (BUI) er et alvorlig lovbrudd i Nebraska som kan resultere i en bot på opptil 1000 dollar, tap av båtførerrettigheter i opptil seks måneder og opptil seks måneders fengsel. Dette kan skje hvis du har en promille på 0,08 % eller mer.

Hvis båten din befinner seg på Nebraskas vannveier, må du avlegge en alkoholtest hvis en politimann ber om det. Hvis du nekter å la deg teste, kan du få samme straff som en person som har begått en BUI-forseelse, uavhengig av den faktiske alkoholpromillen i blodet.

 

2. Fartsovertredelser og hensynsløs kjøring

Nebraskas lover forbyr båtførere å kjøre fortere enn 8 km/t innenfor en radius på 30 meter fra et fartøy, en landingsbrygge, en fiskebrygge, en havn, en badestrand, en marina eller en ankringsplass. Avstå fra å kjøre for fort i trafikkerte, regulerte eller forbudte områder.

I tillegg bør du unngå noen få hensynsløse operasjonelle praksiser på Nebraskas vannveier. Du bør for eksempel unngå å drive kjølvannshopping med et motorisert fartøy hvis det bare er 50 meter fra et annet fartøy. Du bør også avstå fra å kjøre eller gi råd til noen om å kjøre et fartøy som er feil utstyrt.

3. Overbelastning av fartøyet

Båten din må til enhver tid være i sikker stand. Overlast kan gjøre båten farlig, og du bør derfor straks legge båten tilbake til fortøyning for å rette opp situasjonen. Når du laster båten, må du sørge for at minst halvparten av båtens totale dybde er over vann. Du bør også se på produsentens kapasitetsplate for å sikre at du har lastet den riktig.

4. Drift i uautoriserte tidsrom eller på uautoriserte steder

Det er ulovlig å kjøre vannscooter fra solnedgang til soloppgang, uansett omstendighet. Motorbåtførere har også forbud mot å bruke fartøyene sine mellom 15. oktober og 15. januar hvert år i disse statlige naturreservatene:

 • Platte River
 • Niobrara River
 • North Platte River
 • Lincoln County Refuge
 • Garden County Refuge
 • Boyd-Holt County Refuge
 • Dodge-Saunders County Refuge

Sikker båtpraksis å implementere

Sikker båtpraksis

For å unngå bøter og navigere trygt på Nebraskas vannveier kan du følge noen gode råd for å holde deg på rett side av loven. Her er seks gode råd som kan hjelpe deg med å holde båten din i god stand og navigere trygt i farvannet.

1. Belysning

Båtloven i Nebraska krever at alle fartøy har et hvitt lys som er synlig i minst 3 km. Du skal også ha et rødt lys på babord side og et grønt lys på styrbord side, som begge skal være synlige i minst 1 nautisk mils omkrets. Når du ankrer opp utenfor en ankerplass eller et ankringsområde, må du vise det 360-graders hvite lyset.

2. Bruk navigasjonshjelpemidler

Hvis du og et annet fartøy nærmer dere hverandre nesten front mot front, bør dere begge gi et kort pipesignal som bekreftelse og svinge baugen betydelig til styrbord for å passere trygt. Loven forbyr overdreven bruk av horn, bjeller og fløyter.

Statlig farledsmerking kan hjelpe deg med å navigere i områder på en mer kunnskapsrik måte. For eksempel er kontrollerte områder merket med en oransje og hvit sirkel, oransje og hvite diamanter indikerer fare, og en oransje og hvit diamant med et kryss signaliserer at båter skal holde seg unna.

3. Rapporter båtulykker

Hvis du er vitne til eller ser ettervirkningene av en kollisjon, eksplosjon, kantring, forlis, brann, oversvømmelse eller at et fartøy forsvinner, må du rapportere hendelsen. Du må gjøre dette innen 48 timer for båtulykker som innebærer personskade, dødsfall eller forsvinning. Du kan rapportere disse hendelsene på nærmeste Nebraska Game and Parks-kontor.

4. Registrere personer som leier fartøy

Hvis du planlegger å tilby båten din til utleie, krever loven at du registrerer nøyaktig hvem som leier båten din. Skriv ned navn og adresse i en bok eller et regneark. Du bør også notere avreisedato og -tidspunkt, forventet returtidspunkt og båtens identifikasjonsnummer, og oppbevare disse opplysningene i minst seks måneder.

5. Implementere sikre toalettsystemer

Hvis fartøyet ditt har et installert toalett, må du sørge for at det har en type I-, II- eller III-sertifisert MSD-enhet (Marine Sanitation Device) fra den amerikanske kystvakten. Dette kravet har som mål å redusere avfall og forurensning. Hvis toalettet har en "Y"-verdi, må du også sørge for at det er forsvarlig sikret med hengelås eller et stålbånd som ikke kan løsnes. Ikke kast dette avfallet i nærheten av eller i Nebraskas farvann, og følg riktige avhendingsmetoder. 

6. Vær oppmerksom på når du skal stoppe og hvem som har forkjørsrett

Svømmere har alltid forkjørsrett foran ethvert fartøy. I tillegg har alle vannscootere uten maskinkraft og oppankrede fartøyer forkjørsrett foran fartøyer med maskinkraft. Hvis du kjører motorbåt og møter slike farkoster eller svømmere, må du gi dem en rimelig klaring for å unngå å forstyrre dem eller sette deres liv eller eiendom i fare.

Du bør også stanse umiddelbart når du møter et fartøy som nærmer seg med blinkende røde og blå lys, som indikerer politi- eller redningsfartøy.

Sikkerhetsutstyr å ha om bord

Nebraska-loven krever at du til enhver tid har sikkerhetsutstyr om bord i båten:

 • Redningsvester eller flyteutstyr: Alle fartøyer, bortsett fra seilbrett, må ha med seg redningsvester godkjent av den amerikanske kystvakten for hver person om bord og personlig flyteutstyr (PFD) for å forhindre drukning.
 • Årer: Årer kan hjelpe båtførere med å manøvrere fartøyet hvis motoren svikter, eller når de bruker et fartøy uten motor.
 • Lensebøtte: Hvis båten tar inn for mye vann på grunn av regn, lekkasjer eller bølger, kan en øsebøtte hjelpe til med å fjerne overflødig vann fra båten.
 • Brannslukningsapparat: Brannslukningsapparater er uunnværlige i båter med drivstofftanker eller lukkede rom hvis det oppstår brann på grunn av elektriske feil eller drivstofflekkasjer.
 • Fløyte eller bjelle: Når sikten på sjøen er redusert, kan fløyter eller bjeller hjelpe båtførere med å varsle andre båtførere om at de er til stede.
 • Lydpotte: Lyddempere bidrar til å redusere støyen fra båtens motoreksos, noe som i siste instans reduserer støyforurensningen.
 • Ventilasjon: Tilstrekkelig ventilasjon bidrar til å spre drivstoffdampene og opprettholde et pustende miljø.
 • Flammesperre for tilbakeslag: Denne sikkerhetsanordningen forhindrer tilbakeslag fra brennbare drivstoffdamper i motorrommet.

Nebraskas båtlivsforskrifter etter aktivitet

Enkelte aktiviteter krever at du er på vakt for din egen og andres sikkerhet:

 • Vannscooter: Når du kjører vannscooter, bør du unngå å følge andre båter for tett og sørge for at alle passasjerer har på seg flytevest. Du bør også respektere rettighetene til grunneiere i strandsonen og være oppmerksom på miljøhensyn for å sikre at du kjører i tråd med dette.
 • Dykking og snorkling: Loven krever at harpunfiskere og dykkere viser et dykker-ned-flagg - en hvit diagonal stripe over en rød bakgrunn - i et dykkerområde. Som båtfører bør du holde deg 150 meter unna områder med dykker-ned-flagg for å ivareta sikkerheten deres.
 • Vannski: Nebraskas lov forbyr vannski i en halv time før soloppgang og etter solnedgang. Båtførere kan også bare slepe noen på vannski eller vannfly hvis det er en observatør over 12 år til stede.

150 meter fra dykkeområder

Bryggelover i Nebraska

Du må også følge visse regler og forskrifter for brygger og lignende strukturer. Nebraskas lov forbyr for eksempel folk å fortøye båten sin til andres private brygge uten deres tillatelse. Hvis du planlegger å installere din egen brygge, må du først få tillatelse fra kommunen.

Du må kanskje også sørge for at bryggen stikker mindre enn 6 fot ut fra strandlinjen og befinner seg på et høydekurve-nivå på 1 906 fot for å få en gyldig tillatelse. I noen områder er det kun tillatt med sesongbrygger, som må fjernes på bestemte tider av året. Forhør deg om dette på forhånd med kommuneledelsen.

Slik kan EZ Dock bidra til å fremme tryggere båtpraksis i Nebraska

EZ Dock er et ledende flytebryggefirma som utvikler flytebrygger av førsteklasses kvalitet som overholder Nebraskas båtlovgivning. Våre eksperter designer bryggene våre slik at de tåler vær og vind og oppfyller plassbehovene, slik at du kan opprettholde båtens sikkerhet og overholde loven. Hvis du planlegger å plassere brygga i et område som kun tillater sesongbrygger, er bryggene våre enkle å fjerne for vinteren, slik at du unngår vinterskader.

I tillegg bruker vi trygge, giftfrie materialer til å bygge bryggene våre for å unngå å skade miljøet. Produktene våre er laget av polyetylen og resirkulert gummi, og er mindre utsatt for råte og splinter i ferskvanns- eller saltvannsmiljøer, noe som gjør dem til gode alternativer som krever lite vedlikehold.

Forbedre båtopplevelsen din med EZ Dock

Hvis du overholder Nebraskas regler og forskrifter for båtliv, kan du nyte båtopplevelsen samtidig som du unngår praksis som kan føre til at du får en bot eller utsetter andre for fare. EZ Dock tar det et skritt videre med dokksystemer som overholder Nebraskas dokklover. Ekspertene våre samarbeider direkte med deg for å forstå dine unike behov for dokking og båtliv. Etter at vi har fått en fullstendig forståelse, designer og skreddersyr vi brygga slik at den passer til kysten og fartøyet ditt.

Siden 1991 har vi hjulpet mennesker i bolig-, nærings- og offentlige markeder. Vi tilbyr ulike løsninger, blant annet flytebrygger, båthavner, båtheiser og gangbroer til flytebrygger. Kontakt oss i dag for mer informasjon om holdbare produkter i verdensklasse som forbedrer båtopplevelsen din.

Forbedre båtopplevelsen din

Dele: