Båter i marinaen sett fra siden
Havnevesenets båter hviler i havnen

Stiv arm (heavy duty)

Varenummer # 800099Kategori:

Vår kraftige stive arm lar deg forankre til en strandlinje distanse eller en strandlinjestolpe.

Anker til strandlinje distanse eller strandlinjepost med vår kraftige stive arm. Lett stiv arm er også tilgjengelig.

BESKRIVELSE

Anker til strandlinje distanse eller strandlinjepost med vår kraftige stive arm. Lett stiv arm er også tilgjengelig.